PŘEHLED POVINNOSTÍ

Zákon o ochraně oznamovatelů

Zákon o ochraně oznamovatelů je českou implementací Směrnice EU 2019/1937. Všem subjektům nad 50 zaměstnanců a některým dalším stanovuje povinnost zavést a provozovat vnitřní oznamovací systém.

Koho se nové povinnosti týkají?

Mezi subjekty povinné zavést vnitřní oznamovací sysytém patří zejména zaměstnavatelé, kteří mají více než 50 zaměstnanců nebo jsou povinnými osobami podle AML.

Zaměstnavatel 50 a více osob

Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají 50 nebo více zaměstnanců. Zaměstnáním se rozumí i dohody.

Obce a veřejná správa

Všechny obce s 10 000 a více obyvateli a orgány veřejné moci jsou povinými subjekty

Finanční instituce

Finanční instituce jako pojišťovny a zajišťovny, investiční společnosti a fondy

WHISTLEBLOWING POVINNOSTI

Povinnosti povinného subjektu

  • Zavést vnitřní oznamovací systém
  • Určit a poučit příslušnou osobu
  • Zveřejnit povinné informace
  • Příjamt oznámení písemně i ústně
  • Zajistit bezpečenost a důvěrnost systému
  • Ve lhůtách vyrozumět oznamovatele
  • Přijímat vhodná opatření
  • Zajistit ochranu proti odvetným opatřením

Plné znění zákona a důvodové zprávy

Stáhněte si plné znění příslušné legislativy. Řada důležitých informací není přímo jasná ze samotného textu zákona, ale vychází z důvodové zprávy, která obsahuje odůvodnění ke každému ustanovení.

Zákon o ochraně oznamovatelů Důvodová zpráva

Co hrozí při nazavedení oznamovacího systému?

Zákon o ochraně oznamovatelů umožuje uložit pokutu až do výše 1 milionu korun. Mimo to nezavedení více motivuje zaměstnance obracet se na externí oznamovací systém provozovaný Ministerstvem spravedlnosti nebo na jiné orgány jako inspektorát práce. Organizace tak přijde o možnost vyřešení oznámení interně bez zapojení státní správy.