Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů prošel 1. čtením

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Sněmovní tisky 1150 a 1151 prošly prvním čtením. Návrhy byly přikázány ústavně-právnímu výboru jako garančnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, s odůvodněním, že se úzce dotýká oznamování v obcích.

Image alt

Opoziční návrh zamítnut v prvním čtení

Návrh opozičních poslanců obsažený ve sněmovním tisku 955 byl naopak v prvním čtení zamítnut a dál nepokračuje. Nelze ale vyloučit, se jím bude zákonodárný sbor opět zabývat, zejména pokud se změní rozložení politických sil po říjnových volbách ve prospěch jeho předkladatelů.

Stihne se přijetí ve lhůtě?

Implementační lhůta je 17. prosince 2022, ale vzhledem k tomu, že Sněmovna v Hlasování č. 12 nepřijala návrh na zkrácení lhůty k projednání ve druhém čtení na 20 dnů, je otázkou, zda v nezkrácených lhůtách proběhne řádný legislativní proces ještě před volbami. V opačném případě bude mít nově zvolená Poslanecká Sněmovna do 17. prosince poměrně málo času na včasnou implementaci a ještě méně času budou mít dotčené subjekty na přípravu. Je proto na místě připravit se co nejrychleji, vzhledem k hrozícím sankcím, které v současném návrhu dosahují až 5 % hrubého ročního obratu společnosti. Navíc je pravděpodobné, že nastane horizontální účinnost směrnice EU 2019/1937 a například zaměstnanci budou mít právo dožadovat se možnosti podání oznámení a ochrany proti odvetným opatřením, aniž by byla přijata česká úprava.