Schvalovací proces

Whistleblowing je velmi citlivé téma. Stačí chvilka nepozornosti, únik dat přes email a už je problém. Nejen reputační, ale i finanční. Abychom zabránili úniku dat ze zabezpečené platformy Whispero, udělali jsme schvalovací proces uvnitř.

Image alt
Image alt

Proč vlastně?

Nejčastějším nastavením je vztah prošetřovatel-schvalovatel. Prošetřovatel komunikuje s oznamovatelem a vše řeší. Podle legislativy pak musí poslat návrh řešení statutárnímu orgánu. Ten vše schválí, anebo navrhne jiné vhodné řešení. Aby byl proces jednoduchý, lze vše schválit přímo ve Whisperu.

Prošetřovatel: Požádat o schválení

Pokud prošetřovatel vyřeší oznámení, musí si vše nechat schválit. V těchto případech odešle oznámení ke schválení a napíše Schvalovateli řešení. Toto řešení se po schválení automaticky pošle oznamovateli.

Image alt
Image alt

Schvalovatel: Přijmout vs. Odmítnout

Schvalovatel nesmí do obsahu oznámení vidět. I proto se mu zobrazí pouze karta s popisem, kde před schválením může komunikovat s prošetřovatelem přes interní komentáře. Pokud se vším souhlasí, přijme řešení a to se odešle oznamovateli. Pokud chce jiné vhodné řešení, oznámení zamítne a napíše nové řešení. To se pak automaticky pošle oznamovateli.

Jsem řešitel a zároveň schvalovatel

V tomto případě můžete mít funkci Administrátora. Administrátor si může vše řešit sám a schvalovat si sám navržená řešení i opatření. I Administrátor však může posílat případy ke schválení, pokud chce. Více o uživatelských rolích zde:

Image alt