Starosti nechte na nás

Vyřešíme za vás zavedení, správu a komunikaci s oznamovateli tak, abyste splnili zákon do posledního detailu.

Image alt

WHISTLEBLOWING OUTSOURCING

Jak vypadá práce našeho právního týmu?

Implementace

Nejdříve nastavíme oznamovací systém a všechny kanály pro oznamování. Zpracujeme vnitřní směrnici, pověření pro příslušné osoby nebo landing page. Upozorníme, co je třeba zveřejnit.

Our awesome features
Správa oznámení

Náš právní tým se stará o příjem oznámení a komunikaci s oznamovateli. Zjišťujeme, zda je oznámení důvodné, správnými dotazy analyzujeme detaily a oznamovatele informujeme dle legislativních požadavků.

Our awesome features
Právní dohled

Chráníme nejen oznamovatele, ale především naše klienty. Správnými postupy pomáháme předcházet pokutám i vyvození trestní odpovědnosti právnických osob. Dle konkrétních potřeb poskytujeme advokátní poradenství a zastoupení.

Our awesome features
Řešení a archivace

Systém splňuje požadavky na zabezpečenou elektronickou archivaci. V souladu s právní úpravo mají k oznámením přístup pouze příslušné osoby.

Our awesome features

WHISTLEBLOWING OUTSOURCING CENA

Ceník Whispero služeb

Our awesome features
1
Hodinová sazba 490,- bez DPH

Whistleblowing spravuje Whispero prostřednictvím příslušné osoby s právním vzděláním. K této sazbě je připočtena cena za zvolený tarif dle platného ceníku.

Our awesome features
2
Měsíční sazba od 1 900,- bez DPH

Whispero právníci vykonávají funkci příslušné osoby a řeší vše bez ohledu na počet oznámení nebo času stráveného řešením. Vnitřní oznamovací systém (tarif STANDARD) je započítán v ceně.

FAQ

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy k outsourcingu

Měsíční cena za kompletní správu začíná na 1 990 Kč. Její výše roste s počtem vašich zaměstnanců, protože u větších zaměstnavatelů přichází více oznámení.

Příslušná osoba může mít povinnost oznámit nejzávažnější trestné činy. V případě správy systému advokátem je oznamovací povinnost vyloučena a je zachováno advokátní tajemství.

Pro implementaci budeme potřebovat podpis smlouvy, zveřejnění odkazu na vaše webové stránky a zajištění kontaktu na osobu, na kterou se můžeme obrátit při prošetřování.

Splnění všech právních povinností v případě využití outsourcingu je rychlé, od Vašeho rozhodnutí jsou veškeré povinnosti připraveny ke splnění v řádu minut od podpisu smlouvy.

Čas potřebný ke kvalifikovanému posouzení a návrhu opatření se liší podle konkrétních případů, nejčastěji jde o práci na 1-3 hodiny.

Nelze rozhodovat jen o vybraných oznámeních. V případě správy systému námi posoudíme všechna přijatá oznámení a navrhneme řešení.

Nemusíte. Jako povinný subjekt můžete přijmout námi navržené řešení, nebo jiné vhodné. Nás jen informujete o finálním řešení a my vyrozumíme oznamovatele.

Ano, nabízíme správu oznamovacího systému advokátem. Výhodou je advokátní tajemství a nejvyšší možná odbornost.

Svěřte ochranu oznamovatelů nám

Přenechte správu whistleblowingu odborníkům, stejně jako 100+ společností v ČR