Whispero outsourcing

Přebereme za vás správu oznamovacího systému, komunikaci s oznamovateli a řešení tak, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Whispero premium outsourcing

Proč to nechat na nás?

O všechna oznámení se postarají naši advokáti a právní tým. A co dál?

Advokátní důvěrnost

Příjem oznámení zajišťuje námi pověřený advokát a díky advokátní mlčenlivosti nemusíte závažná oznámení hlásit na PČR.

Hlídáme legislativu

Jakékoliv legislativní změny a vyhlášky hlídáme za vás. Vše pak upravíme tak, aby byl vždy splněn zákon do posledního detailu.

Žádné sankce

Vyhněte se odpovědnosti za špatné řešení. Přenesení povinností na nás napomáhá k vyvinění z trestní odpovědnosti.

Vždy to správné řešení

Po interní právní expertíze navrhneme vždy vhodná řešení. Naši plnou podporu máte po celou dobu řešení oznámení.

Jak to funguje v praxi?

Nahlédněte pod pokličku naší práce, kterou v rámci whistleblowingu děláme.

Image alt

Implementace a nastavení

Nastavíme vnitřní oznamovací systém a všechny kanály pro příjem oznámení. Vypracujeme vnitřní směrnici a závěrečným auditem zkontrolujeme, že je vše správně připraveno.

Příjem oznámení a komunikace

Náš právní tým a advokáti se postarají o příjem oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Zjistíme, zda je oznámení důvodné či nedůvodné a oznamovatele informujeme tak, jak vyžaduje legislativa.

Image alt
Image alt

Právní dohled a expertíza

Chráníme nejen oznamovatele, ale především naše klienty. Veškerá oznámení důkladně řeší náš právní tým v čele s advokáty. Díky advokátům vás chráníme před oznamovací povinností.

Návrh řešení a archivace

Navrhujeme řešení dle platné legislativy a staráme se o to, aby byl zákon splněn do posledního detailu. Vyřešená a schválená oznámení archivujeme přesně dle zákona.

Image alt
Image alt

Pravidený reporting

Našim klientům posíláme přehledná data ohledně přijatých a vyřešených oznámeních. Máte tak dokonalý přehled o zpětné vazbě vašich zaměstnanců.

Whistleblowing bez hranic

Whistleblowing řešíme jednoduše a komplexně. Pokud máte pobočku i jinde než v Česku, s námi máte vyhráno. Přebereme za vás všechny povinnosti v sedmi zemích EU.

Image alt

Nelamte si s whistleblowingem hlavu.

Všechny povinnosti a celou správu můžete přenést na nás.