Sankce za porušení zákona

Zákon o ochraně oznamovatelů stanoví poměrně vysoké sankce. Horní hranice pokuty při nezavedení vnitřního oznamovacího systému je 1 milion korun.