Nové povinnosti

Nemocnice a všechny společnosti s více než 50 zaměstnanci čekají v roce 2023 nové povinnosti.

Zavést vnitřní oznamovací systém

Určit a poučit příslušnou osobu

Přijímat hlasová i písemná oznámení

Tato oznámení prošetřit a odborně posoudit

Na důvodná oznámení reagovat adekvátním opatřením

Při nezavedení systému hrozí sankce až 1 mil. Kč