Whistleblowing konference na PFUK

Dne 20. září 2021 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy konala konference na téma Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa. Jeden z příspěvků přednesl i spoluzakladatel platformy Whispero. Přednáška byla zaměřena na praxi při implementaci vnitřního oznamovacího systému a transpoziční legislativy Whistleblowingu.

Image alt

Legislativní a praktické dopady

Témata příspěvků byly vládní návrhy zákona o ochraně oznamovatelů - a to jak z pohledu legislativního, tak z pohledu praxe a jeho praktické implementace. Debatovalo se zejména o advokátech v roli příslušné osoby nebo o povinných subjektech v návrhu zákona - jejich počet a vymezení by se mělo v roce 2022 měnit. Ze stávajících povinných subjektů, kterými jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci by tato klasifikace měla být změněna na „zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci“. Prezentaci k příspěvku si můžete stáhnou na tomto odkaze.

Hodnocení konference

„Vždy nás těší, pokud můžeme předat náš pohled na ochranu oznamovatelů, a to nejen jako specialistů na whistleblowing, ale především jako vývojářů systému sbírajících oznámení a zpětnou vazbu“, říká přednášející Mgr. Stanislav Zavadil, co-founder společnosti Parhesys s.r.o.