Whistleblowing pro společnosti s více než 50 zaměstnanci

Podle vládního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů čeká všechny zaměstnavatele s více než 50 zaměstnanců povinnost zavést vnitřní oznamovací systém.

Image alt

Příjem oznámení písemně i ústně

Zákon vycházející ze směrnice EU ukládá, že oznámení budou moci být podepsaná i anonymní. Kanály, které bude nutno zřídit, zahrnují e-mailovou adresu, telefonní linku a po domluvě i osobní setkání s whistleblowerem, na kterém se nahraje nebo sepíše záznam o předaném podnětu. Vzhledem k možnosti anonymity podání a povinnosti elektronické archivace se předpokládá, že firmy vyvinou vlastní oznamovací systém, nebo využijí již existujících systémů, které odpovídají požadavkům zákona.

Jaké jsou další povinnosti?

Mimo zřízení kanálů je třeba odborně vyhodnocovat podněty, dodržovat lhůty, přijímat vhodná opatření a plnit informační povinnost. Ta zahrnuje řádné informování o způsobech jejich podávání i vůči třetím stranám, jako jsou dodavatelé, uchazeči o zaměstnání, bývalí zaměstnanci či stážisti.

Přenos povinností na třetí strany?

Zákon umožňuje kompletní agendu přenést na třetí osobu. Pokud se nechcete relativně složitou úpravou zabývat, obraťte se na nás. Vyvinuli jsme moderní software pro správu oznámení a náš tým specializovaný na agendu oznamovatelů pomůže s metodikou, právní implementací a můžete na něj i celou agendu přesunout.