Srovnání tarifů Whispero

Zvolení tarifu je zcela závislé na vaší firemní struktuře. Pokud máte interní tým advokátů, právníků nebo HR manažerů, máte napůl vyhráno. V takovém případě je pro vás totiž nejlepší tarif STANDARD. Whistleblowing mohou řešit vaši právníci nebo HR manažeři. A v případě, že si nebudete jistí, jednoduše se spojíme a pomůžeme s řešením oznámení.

Image alt

Co když nemám interní právní tým?

Příslušná osoba by měla mít právní povědomí, aby dokázala vyhodnotit, zda je oznámení důvodné nebo zda nebyl spáchán trestný čin, který podléhá oznamovací povinnosti. Stručně a jasně, řešitel by měl mít právní vzdělání a vědět, co v dané problematice dělat může a nemůže. Whistleblowing je totiž především o správné komunikaci a správném šetření oznámení.

Proč je PREMIUM nejoblíbenější tarif?

Whispero PREMIUM je tarifem pro outsourcing všech whistleblowing povinností. Služba, díky které za vás převezmeme všechny povinnosti vyplývající ze zákona a staráme se o komunikaci s oznamovateli, vyhodnocování dle zákona, návrhy řešení a zastřešení celého whistleblowingu. Úkonů, které vykonáváme, je nepřeberné množství, nicméně vy se o nic starat nemusíte. Oznámení, která přijímáme, řeší advokáti a právní tým se specializací na whistleblowing.

Firemní a úřední ombudsman?

Ombudsman je zcela nestranná osoba stojící mimo organizační strukturu, která řeší všechna specifika whistleblowingu. Postará se o implementaci, správná nastavení, etický kodex společnosti a také řešení všech oznámení. Rozdíl mezi ombudsmanem a naším PREMIUM tarifem není skoro žádný. Například státní správě dodáváme úřední ombudsmany, kteří stojí mimo organizaci, aby se zaměstnanci nebáli nahlásit protiprávní jednání kvůli tomu, že je řešitel zná osobně. Firemním zákazníkům, zejména pak finančním institucím, dodáváme ombudsmany, kteří mají právně-finanční vzdělání a dohlížejí na whistleblowing specializovaný především na obor finančnictví.

Whispero tarify přehledně

STANDARD

Standard tarif obsahuje vnitřní oznamovací systém, který plní všechny povinnosti pro správný příjem oznámení. Systém umí automaticky nahrávat telefonáty a propisovat je do systému či automaticky přesměrovat emaily do systému, to vše při plné anonymizaci. Zvolením tohoto tarifu nemusíte pokrývat další oznamovací kanály a budete mít vše vyřešeno.

Our awesome features
PREMIUM

Premium tarif je nejlepší pro organizace, které se nechtějí o nic starat. Budete vyviněni z trestněprávní odpovědnosti, všechna oznámení podléhají advokátnímu tajemství a jsou zbavena oznamovací povinnosti PČR a dalším správním orgánům. O vše se staráme my v rámci měsíčního tarifu.

Our awesome features
BASIC

Basic tarif zajistí hladké oznamování a je nejlepší jej zvolit pro jednoduchý příjem oznámení. Tento tarif pomáhá splnit zákonné povinnosti. Neobsahuje ale například telefonickou linku nebo automatické přesměrování emailů, takže pokud tyto kanály nechcete nebo nepotřebujete, BASIC tarif je pro vás ten pravý.

Our awesome features
FREE

FREE tarif je tarifem pro startupy a menší obce, které chtějí přispět lepšímu klimatu uvnitř organizace. Oproti tarifům STANDARD a PREMIUM nemá funkce jako příjem telefonních oznámení, emailových oznámení nebo příjmu příloh, které jsou klíčové ke splnění zákona.

Our awesome features