Komu se oznamování vyplatí a proč?

Povinnosti spojené s novou celoevropskou úpravou whistleblowingu zdaleka nevyvolávají jen pozitivní reakce. Zejména ve státech, kde je oznamování spojeno spíše s udavačstvím autoritám totalitního režimu nese logicky negativní konotace. Nechme teorie i morální úvahy za sebou a podívejme se na výhody a nevýhody whistleblowingu v praxi.

Image alt

Efektivnější než audit?

Dle studie ACFE přichází společnosti přibližně o 5 % obratu ročně z důvodu vnitřních podvodů. Nejčastěji jde o nevýhodné zakázky uzavřené ve prospěch blízkých osob či v souvislosti s korupčním jednáním, následují drobné a soustavné zpronevěry či úmyslné neefektivní nakládání s majetkem. Zajímavé je, že společnosti aktivně využívající oznamovací platformu efektivně tyto podvody redukují. Když se srovnají náklady na vnitřní audit či zaměstnání auditora, který je druhým nejlepším řešením, s náklady na whistleblowingovou platformu, výsledky jsou významně ve prospěch využití platformy při zlomkové ceně.

Každé oznámení se počítá

Anonymní oznámení pomáhají rozkrýt řadu problémů, ať už je motivace oznamovatele jakákoli. Motivujte ale oznamovatele i k neutrální a pozitivní zpětné vazbě. Zlepšení klimatu nebo i konstruktivní reakce na drobné podněty mohou pomoci zlepšit pracovní klima. I zdánlivé drobnosti mohou upevnit kolektiv, posílit pocit sounáležitosti a péče ze strany vedení a posílit aspekty, které zaměstnanci oceňují nejvíce. To vše se samozřejmě promítne do stability a efektivity fungování týmu.

Vyhněte se sankcím

Zákon počítá s vysokými sankcemi v případech jeho nedodržení (až do výše 5 % hrubého ročního obratu), proto je rozumné jeho požadavky splnit. Navíc jsou oznamovatelé v případě nezavedení nebo skrývání oznamovacího systému motivováni své podněty posílat přímo do nově vznikající agentury pro ochrany oznamovatelů při Ministerstvu spravedlnosti. Tomu je lepší se vyhnout už z důvodu, že pak zamíří rovnou do správního nebo trestního řízení. Zkuste se raději whistleblowingu chopit jako výzvy a skliďte výhody, které může poskytnout, pokud řešíte podněty systematicky a odpovědně. Nebo správu povinností přenesete na nás.