Komu se oznamování vyplatí a proč?

Povinnosti spojené s novou celoevropskou úpravou Whistleblowingu zdaleka nevyvolávají jen pozitivní reakce. Zejména ve státech, kde je oznamování spojeno spíše s udavačstvím autoritám totalitního režimu, logicky nese negativní konotace.

Image alt

Komu se oznamování vyplatí a proč?


Povinnosti spojené s novou celoevropskou úpravou Whistleblowingu zdaleka nevyvolávají jen pozitivní reakce. Zejména ve státech, kde je oznamování spojeno spíše s udavačstvím autoritám totalitního režimu, logicky nese negativní konotace. Tento článek se nezabývá teorií nebo morálními úvahami, ale snaží se rozebrat konkrétní výhody a nevýhody v praxi řízení společností, které povinnost čeká.


Oznámení pomáhají rozkrývat zbytečné ztráty a jsou efektivnější než audit


Dle studie EY přichází společnosti přibližně o 5 % obratu ročně z důvodu vnitřních podvodů. Nejčastěji jde o nevýhodné zakázky uzavřené ve prospěch blízkých osob či v souvislosti s korupčním jednáním, pak o drobné a soustavné zpronevěry či úmyslné neefektivní nakládání s majetkem a další podvody.


Zajímavé je, že společnosti aktivně využívající oznamovací platformu efektivně tyto podvody redukují. Když se srovnají náklady na vnitřní audit či zaměstnání auditora, který je druhým nejlepším řešením, s náklady na whistleblowingovou platformu, výsledky jsou významně ve prospěch využití platformy při zlomkové ceně.


Nezabývejte se jen protiprávní činností, sbírejte pozitivní feedback


Anonymní oznámení pomáhají rozkrýt řadu problémů, ať už je motivace oznamovatele jakákoli. Motivujte ale oznamovatele i k neutrální a pozitivní zpětné vazbě. Zlepšení klimatu nebo i konstruktivní reakce na drobné podněty mohou pomoci zlepšit pracovní klima. I zdánlivé drobnosti mohou upevnit kolektiv, posílit pocit sounáležitosti a péče ze strany vedení a posílit aspekty, které zaměstnanci oceňují nejvíce. To vše se samozřejmě promítne do stability a efektivity fungování týmu.


Povinnosti se nemá smysl vyhýbat, vyhněte se sankcím a vytěžte z oznámení maximum


Zákon počítá s vysokými sankcemi v případech jeho nedodržení (až do výše 5 % hrubého ročního obratu), proto je rozumné jeho požadavky splnit. Navíc jsou oznamovatelé v případě nezavedení nebo skrývání a nedůvěryhodnosti oznamovacího systému motivováni své podněty posílat přímo do nově vznikající agentury pro ochrany oznamovatelů při Ministerstvu spravedlnosti. Tomu je lepší se vyhnout už z důvodu, že pak zamíří rovnou do správního nebo trestního řízení. Zkuste se raději whistleblowingu chopit jako výzvy a skliďte výhody, které může poskytnout, pokud řešíte podněty systematicky a odpovědně, nebo správu systému přenesete na odborného partnera, který stojí na vaší straně.