Úvod

Schvalování whistleblowing oznámení probíhá mezi příslušnou osobou (prošetřovatel) a statutárním orgánem (schvalovatel). Aby schválení proběhlo podle legislativy, bylo jednoduché a hlavně bezpečné, připravili jsme pro vás následující role:

Prošetřovatel

Tato role je určená prošetřovatelům (příslušným osobám), které mohou řešit jednotlivá oznámení. Prošetřovatel navrhuje řešení a odesílá je ke schválení Schvalovateli.

Image alt
Image alt

Schvalovatel

Schvalovatel reprezentuje povinný subjekt (jednatel/ka, ředitel/ka, člen představenstva atp.) a rozhoduje o finálním řešení přijatých oznámení. Přijímá opatření navržená prošetřovatelem nebo administrátorem. Schvalovatel nikdy nevidí obsah oznámení.

Administrátor

Administrátor může komunikovat s oznamovateli a zároveň přijímat opatření, přesně dle legislativy. Administrátor může být příslušnou osobou, která má od statutárního orgánu pravomoc schválit si navržené řešení a opatření sama. Administrátor má přístup k nastavení organizace a ke správě uživatelů.

Image alt
Image alt

Praxe: Nejčastější nastavení

Pokud máte v organizaci někoho, kdo bude oznámení řešit, pak mu určíte roli Prošetřovatele. Prošetřovatel musí návrhy řešení posílat statutárnímu orgánu (ředitel/ka, jednatel/ka apod.) - tomu připadne role Schvalovatele.

Praxe: Jsem prošetřovatel a mohu přijímat řešení

Pokud jste se vnitrofiremně domluvili na tomto postupu, pak se pro Vás hodí role Administrátora. Nemusíte případy posílat nikam ke schválení ale schválíte si je sami kliknutím na tlačítko Vyřešit. Stejný postup využijete i v případě, že budete chtít posílat případy ke schválení mimo Whispero.

Image alt